Forprosjektering av maritime anlegg

Søk...

Hilleslandveien 160, 4280 Skudeneshavn - Telefon: 992 59 135 - knu-dal@online.no

Karmøy Naturstein Sjø AS utfører vanlige entrepriser der byggherren har fått prosjektert og byggemeldt nyanlegget.

Karmøy Naturstein Sjø AS leverer også totalentrepriser som inkluderer både prosjektering, kontroll og utførelse.

For prosjekteringsarbeider og kvalitetskontroll har bedriften etablert et godt samarbeid med rådgivningsfirmaet Multiconsult Stord AS.

Multiconsult Stord AS har bred erfaring innen design og bygging av moloer, kaier, havneanlegg samt reguleringsplaner i strandsonen.

http://www.multiconsult.no/kontakt/stord/